phone number
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
072-3209181
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רהיטי אנטון ובניו
 
 
 
 
 
 לסל הקניות
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קטגוריה
מחיר
-
 
 
 
 
 
 

תקנון

 
הואיל: רהיטי שחדה אנטון (להלן "החברה") מפעילה אתר למכירת רהיטים (להלן "האתר")
והואיל: ותקנון זה מופנה לכל משתמשי האתר שיקראו (להלן "המשתמשים" \ "הרוכשים")
והואיל: והמשתמשים מסכימים על השימוש באתר יחולו הוראות תקנון זה וכל שימוש ו\או גלישה מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה.
 

כללי:

 
 • אתר זה מיועד לשימוש לרכישת מוצרים לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי תקף.
 • השימוש באתר לצרכים האישיים בלבד ולא מסחריים ו\או סיטונאים
 • המשתמש ימסור את פרטיו האישיים בהתאם להוראות האתר
 • המשתמש מתחייב לפעול לפי הוראות האתר בתום לב מסירת פרטים כוזבים אסורה בהחלט ויראו בה עבירה פלילית עפ"י הוראות חוק העונשין.
 • רהיטי אנטון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון, רק התקנון שמופיע באתר במועד הרכישה יחייב את החברה.
 

מכירה:

 
 • רהיטי אנטון מציעים באתר מוצרים מסוגים שונים ובכמויות כפי שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 • רהיטי אנטון יקבעו לפי שיקול דעתם את מחיר המוצרים והם יהיו תקפים למועד הצגתם באתר בלבד.
 • רהיטי אנטון שומרים לעצמם את הזכות לשנות מחיר המוצרים בכל עת.
 • במקרה ויתברר לרהיטי אנטון כי בשל טעות ו\או תקלה אזל המוצר מהמלאי ו\או הוצג מחיר שגוי, יהיו רשאים לבטל את העסקה ולהשיב לרוכש את התשלום שישלם.
 • רהיטי אנטון שומרים לעצמם את הזכות לערוך מכירות קבוצתיות בהם ישתתף מוצר מסוים והמחיר יהיה תלוי במספר משתתפים מינימאלי לפי קביעת העסק.
 • רהיטי אנטון יהיו רשאים לבטל את המכירה במידה ולא בוצעו רכישות במספר המינימאלי ובמקרה כזה הרוכשים לא יחייבו בתשלום.
 • כל מכירה באתר תאושר רק לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי וקבלת אישור להזמנה מרהיטי אנטון.
 

ביטול רכישה:

 
 • ביטול רכישה הינו בהתאם להוראת חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010.
 • ביטול עסקה ייעשה בכתב בלבד.
 

משלוח\איסוף עצמי

 
 • המחיר אינו כולל דמי משלוח ודמי הרכבה, דמי משלוח ודמי הרכבה יצוינו בנפרד.
 • אספקת המוצרים תעשה ע"י רהיטי אנטון או ע"י הספקים או ע"י מי מטעמם. אספקת המוצרים תעשה במשלוח או באיסוף עצמי לפי בחירת הלקוח. בכל מקרה לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה.
 • אספקת המוצר תעשה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד הרכישה בלבד
 • דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים חיובים בגין הובלה כדוגמת הובלה במנוף, הובלה במעבר ל 2 קומות בבניין ללא מעלית המתאימה להובלת המוצר, כל תוספת בגין הובלה תחול על הרוכש ותשולם על ידיו.
 • מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם לאמור בדף המוצר, במידה ולא יצוין מועד מסירה, מועד המסירה יהיה תוך 30 ימי עבודה מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי ואישור ההזמנה ע"י רהיטי אנטון. (ימי עבודה יחשבו מיום א' עד יום ה' בלבד, ערבי חג וימי שבתון לא יחשבו כימי עבודה).
 • איחור במסירה בשל כח עליון, שביתות השבתות, עיצומים, מלחמה, שריפות שיטפונות וכל סיבה שלחברה אין שליטה עליה, לא יחשבו כאיחור במסירת המוצר ולא יחשבו כהפרת התחייבות של החברה.
 • ידוע לרוכש והוא מסכים כי בשל המצב הביטחוני במדינה ומשקולים שונים, חברות ההובלה מסרבות לבצע משלוחים לישובים מעבר לקו הירוק או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנה ביטחונית למוביל.
 • במקרה בו יתברר לחברה כי בנסיבות שנוצרו אין באפשרותה באמצעים הרגילים הנהוגים בחברה לספק את המוצר לרוכש והצדדים לא ימצאו פתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל העסקה ולהשיב לרוכש את הכספים ששילם.
 

אחריות למוצרים:

 
 • האחריות למוצרים תינתן ע"י הספקים השונים בהתאם לתעודת אחריות שתסופק עם המוצר.
 • התמונות להמחשה בלבד.
 • רהיטי אנטון אינם אחראים לתוכן שסופק ע"י צד ג' כדוגמת יבואן ו\או יצרן ו\או ספק.
 

סמכות שיפוט וברירת הדין:

 
ברירת הדין בכל הקשור לענייני אתר זה הינה עפ"י הדין הישראלי וסמכות השיפוט המקומית הינה לבית המשפט בצפת בלבד.